Domov seniorů Vidim - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

O nás

Veřejný závazek Domova seniorů Vidim

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov, IČ: 71209271, je sociální zařízení, které poskytuje pobytové služby seniorům.

Zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.


Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi službu sociální péče ve formě pobytové služby ve svém zařízení, které je ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění domovem pro seniory a jako takové poskytuje sociální služby a vykonává činnosti, příslušející tomuto zařízení. 

Posláním Domova seniorů Vidim je poskytovat služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni překonat pomocí jiné služby ani pomocí rodiny. Snažíme se zabezpečit prožití důstojného stáří seniorům se sníženou soběstačností a poskytnout podporu a pomoc. Respektujeme nezávislost seniorů, přihlížíme k jejich individuálním potřebám a vytváříme podmínky, které se podobají životu jejich vrstevníků v domácím prostředí.

Našim  klientům poskytujeme: ubytování, stravování, ošetřovatelskou a zdravotní péči, pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností a aktivní využití volného času.

Naší službu poskytujeme na základě principů:

 • týmové spolupráce zaměstnanců
 • profesionálního přístupu zaměstnanců
 • dodržování a ochrany práv a vůle klientů
 • individuálního a partnerského přístupu ke klientovi
 • spolupráce s rodinou

Naším cílem je podpořit klienty, aby zůstali co nejdéle soběstační a vytvářet jim příležitosti, aby mohli uplatňovat svou svobodnou vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí.

Cílová skupina: Služby Domova seniorů Vidim jsou určeny seniorům od 60 let výše, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu či pomoc jiné osoby a jejich nepříznivá sociální situace nemůže být řešena jiným způsobem.

 

Domov seniorů Vidim poskytuje sociální služby podle zásad:

 • Poskytování podpory klientům při uplatňování svých práv.
 • Poskytování služeb kvalifikovaným personálem, který si pravidelně prohlubuje své vzdělání a dovednosti.
 • Respektování jedinečnosti každého klienta.
 • Poskytování podpory a motivace při uplatňování vlastní vůle klienta.
 • Spolupodílení klientů na fungování chodu domova.
 • Respektování práva klientů na drobné práce v rámci možnosti DS Vidim.
 • Poskytování informací o dalších službách vztahujících se k životu klienta.
 • Poskytování podpory a motivace k zachování a udržení nezávislosti.
 • Respektování a ochrana práv klientů.
 • Individuálním přístupu k potřebám klientů s ohledem na jejich aktuální zdravotní a psychický stav.

 

Klienti mají možnost především:

 • Zvolit si služby, které podporují zlepšení kvality života, uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby i odmítnout tuto službu.
 • Svobodně si zvolit lékaře, pojišťovnu, dodavatele léků apod. s přihlédnutím k provozním možnostem domova.
 • Mít důvěrnou osobu (klíčového pracovníka), který klientovi poskytuje podporu, zastání a který je zapojen do plánování poskytované sociální služby.
 • Žít s přiměřeným rizikem – pokud to neohrozí jeho život (např. odmítnout lékařskou péči, dietní režim).
 • Pokračovat ve svém životním stylu a běžném způsobu života v rámci svých schopností.
 • Rozhodovat o náplni svého volného času.
 • Účastnit se sociálních, společenských a spirituálních aktivit uvnitř domova i mimo domov.
 • Využívat sociálně terapeutické, aktivizační a kulturní programy domova.
 • Vyzdobit si pokoj vlastními drobnými předměty, obrázky apod.
 • Udržovat své přirozené vztahy s rodinou, blízkými, přáteli a přijímat návštěvy.
 • Využívat veřejné služby a informace o službách v okolí.
 • Samostatně hospodařit se svými penězi.