O nás

O nás

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

 

Veřejný závazek Domova seniorů Vidim

 

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov, IČ: 71209271, je sociální zařízení, které poskytuje pobytové služby seniorům.

Zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi službu sociální péče ve formě pobytové služby ve svém zařízení, které je ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění domovem pro seniory a jako takové poskytuje sociální služby a vykonává činnosti, příslušející tomuto zařízení. 

Posláním Domova seniorů Vidim je poskytovat služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni překonat pomocí jiné služby ani pomocí rodiny. Snažíme se zabezpečit prožití důstojného stáří seniorům se sníženou soběstačností a poskytnout podporu a pomoc. Respektujeme nezávislost seniorů, přihlížíme k jejich individuálním potřebám a vytváříme podmínky, které se podobají životu jejich vrstevníků v domácím prostředí.

Našim  klientům poskytujeme: ubytování, stravování, ošetřovatelskou a zdravotní péči, pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností a aktivní využití volného času.

Naší službu poskytujeme na základě principů:

       spolupráce s rodinou

Naším cílem je podpořit klienty, aby zůstali co nejdéle soběstační a vytvářet jim příležitosti, aby mohli uplatňovat svou svobodnou vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí.

Cílová skupina: Služby Domova seniorů Vidim jsou určeny seniorům od 60 let výše, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu či pomoc jiné osoby.

Domov seniorů Vidim neposkytuje služby seniorům:

Domov seniorů Vidim poskytuje sociální služby podle zásad:

 

 

Uplatňování svobodné vůle klientů v souladu s jejich právy

Klienti mají možnost uplatňovat vlastní vůli v takovém rozsahu, aby jejich rozhodnutí byla v souladu s platnými směrnicemi Domova seniorů Vidim, které se jich přímo týkají.

 

Klienti mají možnost především:

 

 

Dílčí cíle Domova seniorů Vidim:

 

 

Dlouhodobé cíle Domova seniorů Vidim:

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK